ردیف

نام محصول                   

محل بار گیری       

مقدار موجود      

واحد    

  قیمت              

اتالیز

1

مازوت 380 عراق

بندر امام خمینی 

50،000

متریک تن      

 قیمت پلت 

 

2

هیدروکربن

اصفهان

5،000

متریک تن

---------

 

3

مازوت عراق

زیر دوش - اربیل عراق

نامحدود

متریک تن

تماس بگیرید

دانلود آنالیز

4

گازوییل عراق

زیر دوش - اربیل عراق

نامحدود

متریک تن

تماس بگیرید

دانلود آنالیز

5

نفتا عراق

زیر دوش - اربیل عراق

نامحدود

متریک تن

تماس بگیرید

دانلود آنالیز

6

گازوئیل عراق (طبق انالیز خریدار)

زیر دوش - اربیل عراق-مرز ایران و...

نامحدود 

متریک تن

قیمت طبق انالیز اعلام میشود

 

7

LPG عراق

زیر دوش اربیل عراق- مرز ایران و....

نامحدود

 

تماس بگیرید

 

8

گوگرد ترکمنستان

درب کارخانه

نامحدود

متریک تن

تماس بگیرید

توضیحات

9

گوگرد ترکمنستان

سرخص

10،000

متریک تن

تماس بگیرید

 

10

گوگرد ترکمنستان

محوطه گمرک بندر عباس

10،000

متریک تن

تماس بگیرید  

11

گوگرد ترکمنستان

عرشه کشتی در بندر عباس

10،000 

متریک تن

تماس بگیرید  

12

کک ترکمنستان

بندر امیر آباد

100،000

متریک تن

تماس بگیرید

 

13

LPG آذربایجان-باکو

مرز افغانستان

نامحدود

متریک تن

تماس بگیرید

 

14

گازوئیل ترکمنستان

بنادر شمالی

نامحدود

متریک تن

تماس بگیرید

 

 

کلمات کلیدی:

مازوت, مازوت عراق, فروش مازوت عراق, فروشنده مازوت عراق, نفتا, نفتا عراق, فروش نفتا عراق, فروشنده نفتا عراق, گازوئیل, گازوئیل عراق, فروشنده گازوئیل عراق, فروش گازوئیل عراق, هیدروکربن, هیدروکربن ایران, فروشنده هیدروکربن ایران

فرم تماس با ما