گوگرد ترکمنستان 

 

                                                      گروه بازرگانی بین المللی کسرا گوگرد ترکمنستان را بصورت مستقیم عرضه می نماید.

                                                     با توجه به شرایط خریداران محترم  تحویل گوگرد بصورت زیر توسط این شرکت امکان پذیر است .

                                                     1- تحویل درب کارخانه در ترکمنستان با تمام مدارک گمرکی به نام خریدار EXW **$ .

                                                     2- تحویل گوگرد در گمرک سرخس با تمام مدارک گمرکی به نام خریدار و ترخیص به عهده خریدار **$.

                                                     3- تحویل در محوطه گمرگ بندرعباس ایران با تمام مدارک کمرکی به نام خریدار **$.

                                                     4- تحویل در عرشه کشتی در بندر عباس با تمام مدارک گمرکی به نام خریدار **$.

                                                        ضمنا امکان دعوت از خریداران محترم  به کشور ترکمنستان جهت بازدید محصول میسر می باشد .

                                                     آنالیز گوگرد ترکمستان در جدول زیر ارائه می گردد و میتوانید جهت دریافت آنالیز کامل و تصاویر گوگرد روی لینک دانلود پایین صفحه کلیک نمایید.

                                                                                                                                                     

           پروسیجر کاری 1 (مناسب برای سرمایه گذاران و صادر کنندگان)

1-خرید مستقیم بنام خریدار از بورس ترکمنستان

2- انجام امور گمرکی و ترانزیت 

3-مدیریت حمل با استفاده از کامیون و واگن تا بندر عباس

هزینه های فوق طبق توافق و بطور مستقیم توسط خریدار انجام میشود که باعت کم شدن قیمت تمام شده خواهد شد.

 

             پروسیجر 2:

1 - 30% کل مبلغ ضمن عقد قرارداد (واریز مستقیم به حساب شرکت گاز ترکمنستان).

2- 30% کل مبلغ پس از رسیدن اولین محموله به مقصد مورد نظر.

3- 40% پس از بارگیری و رسیدن 50% از کل بار.

           پروسیجر 3:

1- انعقاد قرارداد 

2- خریدار تعهد پرداخت بانکی ارایه میدهد .

3- تحویل محصول در عرشه کشتی در بندر عباس.

4- آزاد نمودن مبلغ توافقی  

 

 Product Quality Analyses

Indicators

conformity

Actual

indicators

Qualitative indicators

number of the product

in accordance with ND

ND number

regulating test

methods

 Qualitative indicators of the product in

accordance with ND

No

 

Comply     99.95    99.95            GOST 127.1-93  Mass concentration of sulfur, % not less   1 
Comply    0.0038  0.03             GOST 127.1-93  Mass concentration of ash, % not more   2
Comply    0.028    0.03             GOST 127.1-93   Mass concentration of organic matters, % not more   3
Comply    0.00048  0.003             GOST 127.1-93  Mass concentration of organic acid in terms of sulfuric acid, % not more   4
Comply    1.8     0.2             GOST 127.1-93  Mass concentration of water, % not more *  5
Comply    Absent   Absent           GOST 127.1-93  Mechanical impurities content   6
Comply    Light yellow    Light yellow         GOST 127.1-93  Appearance at ambient temperature   7

Mass concentration strengthening of water up to 2% in lumpy sulfur is accepted in* 

terms of actual mass of the consignment not normalizing the humidity

لینک دانلود آنالیز کامل و تصاویر گوگرد

 

دانلود نمونه قرارداد

کلمات کلیدی:گوگرد ترکمنستان، فروش گوگرد ترکمنستان،آنالیز گوگرد ترکمنستان،خرید گوگرد ترکمنستان، گوگرد، گوگرد 99.9، سولفور، فروش سولفور، سولفور ترکمنستان، فروش سولفور ترکمنستان، sulfur, sulphur، فروش گوگرد در بندرعباس،گوگردکلوخه,گوگرد پودری,گوگرد ایران,گوگرد ایران,صادرات گوگرد نفتی,صادرات گ.گرد گازی,فروش گوگرد با ال سی 

 

فرم تماس با ما